Core Chinese Journal
Source Journal of CSCD(Core Version)
Source Journal for Chinese Scientific and Technical Papers
Core Journal of RCCSE
Included in JST China

Most Viewed

1
废弃油基泥浆处理方法研究
2008, 26(4): 10-13. doi: 10.13205/j.hjgc.200804002
2
RESEARCH STATUS OF THE CHROMIUM RESIDUE TREATMENT
Li Chengliang Meng Jinghua Ren Jie Ma Qiqi
2015, 33(4): 112-115. doi: 10.13205/j.hjgc.201504024
3
RESEARCH AND ECONOMIC ANALYSIS OF MAINSTREAM ENERGY TECHNOLOGIES FOR STRAW
DAI Xiao-hu, CHEN Shu-xian, CAI Chen, DAI Ling-ling, HUA Yu
2021, 39(1): 1-17. doi: 10.13205/j.hjgc.202101001
4
ELECTROLYSIS TREATMENT OF AMMONIUM CHLORIDE WASTEWATER BY DOUBLE CHAMBER MEMBRANE PROCESS
XU Yuan-sheng, SHI Hui-min, NI Jin, DING De-cai, GAO Ming, WANG Li
2021, 39(4): 1-6. doi: 10.13205/j.hjgc.202104001
5
REVIEW ON CITY POLLUTED RIVER REAERATION TECHNIQUES
Cao Qianqian, Yu Luji, Xue Jinping
2015, 33(1): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201501001
6
STUDY ON SEWAGE TREATMENT OF GEL-EMBEDDED NITROBACTERIA CARRIERS AT LOW TEMPERATURE
Zhao Xuelian Lou Gaobin Li Zonghui Liu Jie Liu Jinquan Jiang Anping Wang Kai Ren Yanqiang Qu Jiayu
2015, 33(3): 21-24. doi: 10.13205/j.hjgc.201503005
7
ADVANCES OF HIGHLY-EFFICIENT TECHNOLOGIES AND THEORIES FOR REFRACTORY INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT
XIONG Fu-zhong, WEN Dong-hui
2021, 39(11): 1-15,40. doi: 10.13205/j.hjgc.202111001
8
PROGRESS IN REMEDIATION OF CHROMIUM-CONTAMINATED SITES
WANG Xing-run, LI Lei, YANG Xiang-hua, TIAN Yong-qiang
2020, 38(6): 1-8,23. doi: 10.13205/j.hjgc.202006001
9
《IPCC 2006年国家温室气体清单指南2019修订版》解读
2019, 37(8): 1-11. doi: 10.13205/j.hjgc.201908001
10
SITUATION ANALYSIS AND INSPIRATIONS OF WATER REUSE IN AUSTRALIA
LIU Junhan, CHEN Zhuo, XU Ao, LU Yun, WU Yinhu, HAO Shuran, HU Hongying
2022, 40(2): 1-7,26. doi: 10.13205/j.hjgc.202202001
11
RESEARCH PROGRESS ON ADSORPTION MATERIALS FOR VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCs)
LIU Shuai, ZHANG Ya-ni, XUE Ming, CUI Xiang-yu, LI Bing, LI Jun-hua
2021, 39(6): 79-89. doi: 10.13205/j.hjgc.202106013
12
RESEARCH ON CHINA'S REGIONAL AND PROVINCIAL ELECTRICITY GHG EMISSION FACTORS IN 2020
NING Lizhe, ZHANG Zhe, CAI Bofeng, ZHOU Caihua
2023, 41(3): 222-228. doi: 10.13205/j.hjgc.202303030
13
REVIEW ON GLOBAL DEVELOPMENT OF TREATMENT AND UTILIZATION OF STEEL SLAG
WU Yue-dong, PENG Ben, WU Long, LV Wen, ZHANG Guo-hua
2021, 39(1): 161-165. doi: 10.13205/j.hjgc.202101025
14
APPLICATION OF AAO-MBR PROCESS FOR NON-STOP CAPACITY EXPANSION AND UPGRADING OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT
BAI Yu-hua, MA Lin-wei, JIA Tao, ZHANG Fan, ZHOU Yun, TANG Huai-bin, LIU Bai-cang
2021, 39(4): 20-24. doi: 10.13205/j.hjgc.202104004
15
RESEARCH PROGRESS IN PREPARATION TECHNOLOGY AND APPLICATION OF NANO-ZERO-VALENT IRON
YONG Xiao-jing, GUAN Chong, ZHANG Hao, JIN Zheng-wei, YAO Min
2020, 38(9): 14-22. doi: 10.13205/j.hjgc.202009003
16
PARADIGM OF SPONGE CITY CONSTRUCTION BASED ON REGIONAL CLASSIFICATION
REN Nan-qi, HUANG Hong, WANG Qiu-ru
2020, 38(4): 1-4. doi: 10.13205/j.hjgc.202004001
17
REVIEW ON POLLUTION STATUS AND ADVANCED TREATMENT TECHNOLOGIES OF EMERGING ORGANIC POLLUTANTS
LI Wen-gang, SUN Yao-sheng, YAO Qiang, CHEN Fang, LIU Jing-yi
2021, 39(8): 77-87. doi: 10.13205/j.hjgc.202108010
18
EFFECT ON Cr(Ⅵ) ADSORPTION PERFORMANCE OF ACID-BASE MODIFIED BIOCHAR
ZHAO Jie, HE Yu-hong, ZHANG Xiao-ming, LI Qi, YANG Wei-chun
2020, 38(6): 28-34. doi: 10.13205/j.hjgc.202006005
19
DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF CHINA’S DOMESTIC WASTE CLASSIFICATION POLICY SYSTEM
SUN Xiao-jie, WANG Chun-lian, LI Qian, ZHANG Hong-xia, YE Yu-hang
2020, 38(8): 65-70. doi: 10.13205/j.hjgc.202008011
20
人工湿地在工业园区污水厂尾水处理中的工程应用
2017, 35(12): 11-14. doi: 10.13205/j.hjgc.201712003
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go