Core Chinese Journal
Source Journal of CSCD
Source Journal for Chinese Scientific and Technical Papers
Core Journal of RCCSE
Included in JST China

Most Viewed

1
RESEARCH STATUS OF THE CHROMIUM RESIDUE TREATMENT
Li Chengliang Meng Jinghua Ren Jie Ma Qiqi
2015, 33(4): 112-115. doi: 10.13205/j.hjgc.201504024
2
REVIEW ON CITY POLLUTED RIVER REAERATION TECHNIQUES
Cao Qianqian, Yu Luji, Xue Jinping
2015, 33(1): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201501001
3
STUDY ON SEWAGE TREATMENT OF GEL-EMBEDDED NITROBACTERIA CARRIERS AT LOW TEMPERATURE
Zhao Xuelian Lou Gaobin Li Zonghui Liu Jie Liu Jinquan Jiang Anping Wang Kai Ren Yanqiang Qu Jiayu
2015, 33(3): 21-24. doi: 10.13205/j.hjgc.201503005
4
ADSORPTION OF HEXAVALENT CHROMIUM IN WASTEWATER BY MODIFIED FLY ASH DOPING PYRITE CINDER FLY ASH DOPING PYRITE CINDER WASTEWATER/WASTE TREATMENT
Wang Qiong, Wang Ping, Fu Hongyuan, He Zhongming
2015, 33(10): 1-4. doi: 10.13205/j.hjgc.201510001
5
人工湿地在工业园区污水厂尾水处理中的工程应用
2017, 35(12): 11-14. doi: 10.13205/j.hjgc.201712003
6
MICROBIAL FUEL CELLS AND ITS APPLICATION IN BIOLOGICAL WASTEWATER/WASTE TREATMENT
Qi Jiaoqin, Zhu Liang, Xu Xiangyang, Kong Yun, Cai Rui
2015, 33(3): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201503001
7
废弃油基泥浆处理方法研究
2008, 26(4): 10-13. doi: 10.13205/j.hjgc.200804002
8
EFFECT OF BULKING AGENT TYPE AND PROPORTION ON SEWAGE SLUDGE
Zhang Kefeng, Liu Qi, Zhang Qianwen, Yu Xiaodi, Wang Hongbo
2015, 33(1): 45-48. doi: 10.13205/j.hjgc.201501011
9
农村生活污水处理工艺优选方法研究
2016, 34(6): 10-13. doi: 10.13205/j.hjgc.201606003
10
SIMULATION AND ANALYSIS OF MVR TECHNOLOGY IN THE TREATMENT OF HYPERSALINE WASTEWATER
Wang Hai, Zhang Fengzhen, Wang Chengduan, Liu Xingyong, Chen Yanyu, Yuan Jigang
2015, 33(10): 35-37. doi: 10.13205/j.hjgc.201510008
11
基于BioWin的微生物呼吸速率和B/C值相关性的模拟
2017, 35(12): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201712001
12
水热炭对水土环境中重金属铅的固持
2017, 35(7): 1-6. doi: 10.13205/j.hjgc.201707001
13
藻类吸附剂在印染废水处理中的应用研究综述
2016, 34(1): 1-6. doi: 10.13205/j.hjgc.201601001
14
PERFORMANCE OF CADMIUM WASTEWATER TREATMENT BY ELECTRODEPOSITION
Xu Wenjie, Guo Qingwei, Xu Zhencheng, Wang Yanfei, Zhou Qiongfang, Yi Hao
2015, 33(1): 19-22. doi: 10.13205/j.hjgc.201501005
15
THE INDUSTRIAL APPLICATION OF WESP IN AMMONIA FGD
Hu Xiaotu
2015, 33(2): 80-83. doi: 10.13205/j.hjgc.201502017
16
EXPERIMENTAL STUDY ON REMEDIATION OF SEDIMENTS IN URBAN BLACK-ODOROUS RIVERS BY DENITRIFYING BACTERIA
Tu Weiling, Hu Zhanbo, Liang Yicong, Lu Hui, Liu Kaihua, Jiang Zhe
2015, 33(10): 5-9. doi: 10.13205/j.hjgc.201510002
17
污泥膨胀原因及控制措施研究
2017, 35(7): 18-22. doi: 10.13205/j.hjgc.201707004
18
改性粉煤灰的沉淀与吸附协同作用去除水体中磷研究
2016, 34(12): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201612001
19
雨水生物滞留系统氮素过程研究现状与展望
2018, 36(7): 11-16. doi: 10.13205/j.hjgc.201807003
20
RESEARCH ON AIRPORT AIR POLLUTION STATUS
Ding Wenshan Cai Liangcai Shao Bin Ding Fei
2015, 33(3): 69-72. doi: 10.13205/j.hjgc.201503014
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go