Core Chinese Journal
Source Journal of CSCD(Core Version)
Source Journal for Chinese Scientific and Technical Papers
Core Journal of RCCSE
Included in JST China

Most Viewed

1
废弃油基泥浆处理方法研究
2008, 26(4): 10-13. doi: 10.13205/j.hjgc.200804002
2
RESEARCH STATUS OF THE CHROMIUM RESIDUE TREATMENT
Li Chengliang Meng Jinghua Ren Jie Ma Qiqi
2015, 33(4): 112-115. doi: 10.13205/j.hjgc.201504024
3
REVIEW ON CITY POLLUTED RIVER REAERATION TECHNIQUES
Cao Qianqian, Yu Luji, Xue Jinping
2015, 33(1): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201501001
4
ELECTROLYSIS TREATMENT OF AMMONIUM CHLORIDE WASTEWATER BY DOUBLE CHAMBER MEMBRANE PROCESS
XU Yuan-sheng, SHI Hui-min, NI Jin, DING De-cai, GAO Ming, WANG Li
2021, 39(4): 1-6. doi: 10.13205/j.hjgc.202104001
5
STUDY ON SEWAGE TREATMENT OF GEL-EMBEDDED NITROBACTERIA CARRIERS AT LOW TEMPERATURE
Zhao Xuelian Lou Gaobin Li Zonghui Liu Jie Liu Jinquan Jiang Anping Wang Kai Ren Yanqiang Qu Jiayu
2015, 33(3): 21-24. doi: 10.13205/j.hjgc.201503005
6
PROGRESS IN REMEDIATION OF CHROMIUM-CONTAMINATED SITES
WANG Xing-run, LI Lei, YANG Xiang-hua, TIAN Yong-qiang
2020, 38(6): 1-8,23. doi: 10.13205/j.hjgc.202006001
7
RESEARCH AND ECONOMIC ANALYSIS OF MAINSTREAM ENERGY TECHNOLOGIES FOR STRAW
DAI Xiao-hu, CHEN Shu-xian, CAI Chen, DAI Ling-ling, HUA Yu
2021, 39(1): 1-17. doi: 10.13205/j.hjgc.202101001
8
SITUATION ANALYSIS AND INSPIRATIONS OF WATER REUSE IN AUSTRALIA
LIU Junhan, CHEN Zhuo, XU Ao, LU Yun, WU Yinhu, HAO Shuran, HU Hongying
2022, 40(2): 1-7,26. doi: 10.13205/j.hjgc.202202001
9
ADVANCES OF HIGHLY-EFFICIENT TECHNOLOGIES AND THEORIES FOR REFRACTORY INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT
XIONG Fu-zhong, WEN Dong-hui
2021, 39(11): 1-15,40. doi: 10.13205/j.hjgc.202111001
10
《IPCC 2006年国家温室气体清单指南2019修订版》解读
2019, 37(8): 1-11. doi: 10.13205/j.hjgc.201908001
11
PARADIGM OF SPONGE CITY CONSTRUCTION BASED ON REGIONAL CLASSIFICATION
REN Nan-qi, HUANG Hong, WANG Qiu-ru
2020, 38(4): 1-4. doi: 10.13205/j.hjgc.202004001
12
人工湿地在工业园区污水厂尾水处理中的工程应用
2017, 35(12): 11-14. doi: 10.13205/j.hjgc.201712003
13
REMOVAL PATHWAYS OF TYPICAL ANTIBIOTICS FROM LIVESTOCK WASTEWATER BY CONSTRUCTED WETLAND
LIU Lin, XIN Yu, YAO Tong, WEI Li-li, LIU Chao-xiang
2020, 38(6): 102-107. doi: 10.13205/j.hjgc.202006016
14
农村生活污水处理工艺优选方法研究
2016, 34(6): 10-13. doi: 10.13205/j.hjgc.201606003
15
ADSORPTION OF HEXAVALENT CHROMIUM IN WASTEWATER BY MODIFIED FLY ASH DOPING PYRITE CINDER FLY ASH DOPING PYRITE CINDER WASTEWATER/WASTE TREATMENT
Wang Qiong, Wang Ping, Fu Hongyuan, He Zhongming
2015, 33(10): 1-4. doi: 10.13205/j.hjgc.201510001
16
SIMULATION AND ANALYSIS OF MVR TECHNOLOGY IN THE TREATMENT OF HYPERSALINE WASTEWATER
Wang Hai, Zhang Fengzhen, Wang Chengduan, Liu Xingyong, Chen Yanyu, Yuan Jigang
2015, 33(10): 35-37. doi: 10.13205/j.hjgc.201510008
17
MICROBIAL FUEL CELLS AND ITS APPLICATION IN BIOLOGICAL WASTEWATER/WASTE TREATMENT
Qi Jiaoqin, Zhu Liang, Xu Xiangyang, Kong Yun, Cai Rui
2015, 33(3): 1-5. doi: 10.13205/j.hjgc.201503001
18
EFFECT OF BULKING AGENT TYPE AND PROPORTION ON SEWAGE SLUDGE
Zhang Kefeng, Liu Qi, Zhang Qianwen, Yu Xiaodi, Wang Hongbo
2015, 33(1): 45-48. doi: 10.13205/j.hjgc.201501011
19
APPLICATION OF AAO-MBR PROCESS FOR NON-STOP CAPACITY EXPANSION AND UPGRADING OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT
BAI Yu-hua, MA Lin-wei, JIA Tao, ZHANG Fan, ZHOU Yun, TANG Huai-bin, LIU Bai-cang
2021, 39(4): 20-24. doi: 10.13205/j.hjgc.202104004
20
国内农业用水污染现状及防治措施
2014, 32(4): 1-3. doi: 10.13205/j.hjgc.201404001
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go