Core Chinese Journal
Source Journal of CSCD
Source Journal for Chinese Scientific and Technical Papers
Core Journal of RCCSE
Included in JST China
Advanced
Search

Editorial BoardMore >

Editor in chief :Qu Jiuhui
Associate Editors:Ma JunWu FengchangZhang ChenYu Hanqing
Chai LiyuanGao XiangHuang xiaCui Baoshan
Board Members:Wang ZhiweiWang HongchenWei ChaohaiYe Daiqi
Liu HuijuanLiu JianguoSun DezhiLI Junhua
Li JiYang ZhaohuiYang JinglingWang Qunhui
Shen YaoliangZhang JianChen WeiChen Hong
Chen GuanyiChen YinguangZhou JitiZheng Xingcan
Huang TinglinCao HongbinJiang JingkunCheng Shuiyuan
Wen Donghui

Author Center

Supervisor: China Iron and Steel Industry Association

Sponsor: CRIBC, MCC Group
Environmental Engineering Branch, CSES

Editor-in-Chief: QU Jiuhui

Editorial office:

+86 10 82227638 / 7677

Marketing:

+86 10 82227640 / 8022 / 7677 / 8028

Journal Council:

+86 10 82227236

More>

NoticeMore >

NewsMore >